skip to content

Events
September 2014
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Vacancies

Swartland Munisipaliteit, met sy hoofkantoor op Malmesbury, bedien die dorpe Malmesbury, Yzerfontein, Moorreesburg, Darling, Koringberg, Abbotsdale, Kalbaskraal, Chatsworth, Riverlands, Riebeek-Wes en Riebeek Kasteel.
Die hart van die Swartland bied jou die beste van twee wêrelde. Jy woon en werk in ’n aangename, landelike omgewing waar jy alle moderne geriewe kan geniet. En as jy soms wil wegbreek, is jy skaars 60 km van Kaapstad af en net ’n hanetreetjie van die oorde langs die skilderagtige Weskus.
Die Munisipaliteit beskik tans oor die onderstaande vakatures vir korrek toegeruste en gekwalifiseerde persone:


Departement van die Direkteur: Beskermingsdienste
Ondersoeker van Voertuie
Swartland Area Moorreesburg)

(V10/14) • Salarisskaal: R112 548 – R146 064 per jaar

• Aanstelling verg ‘n Junior Sertifikaat (graad 10) of ‘n gelykwaardige kwalifikasie asook ‘n Ondersoeker van Voertuie-sertifikaat • Aansoekers moet voorts as ‘n Graad A-ondersoeker van Voertuie geregistreer wees • Ten minste ses maande toepaslike ervaring • Vaardig in Afrikaans en ten minste een ander amptelike taal van die Wes-Kaap (Engels of Xhosa) • Geldige kode A sowel as EC rybewys • Geen kriminele rekord
Aansoekvorms

Department of the Director: Protection Services
Examiner of Vehicles
Swartland Area (Moorreesburg)
(V10/14) • Salary Scale: R112 548 – R146 064 per annum

• Appointment requires a Junior Certificate (grade 10) or an equivalent qualification as well as the Examiner of Vehicles Certificate • Applicants must furthermore be registered as a Grade A Examiner of Vehicles • Atleast six months relevant experience • Be able to communicate effectively in Afrikaans and one of the other official languages of the Western Cape (Xhosa / English) •Valid Code A and EC driver’s licences • No criminal record
Application forms

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.


Volledige besonderhede en die voorgeskrewe aansoekvorms kan gedurende kantoorure telefonies aangevra word by mnr. D. Carolus by 022 487 9400 of op ons webtuiste by www.swartland.org.za Voltooide aansoeke waarop die posverwysingsnommers duidelik aangebring moet word en wat gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies insluit, moet gerig word aan die Menslike Hulpbronafdeling, Privaatsak X52, Malmesbury 7299. Geen aansoeke wat per faks of e-pos aangestuur is, sal vir oorweging in aanmerking kom nie. Aansoeke sluit om 12:00 op Vrydag, 26 September 2014.

Laat of onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie. Twyfelagtige kwalifikasies of dokumentasie sal ’n aansoeker onmiddellik diskwalifiseer.

Indien ’n aansoeker binne ses weke ná die sluitingsdatum nog geen terugvoering ontvang het nie, kan aangeneem word dat die aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate op die kortlys sal gekontak word. Die Raad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Swartland Munisipaliteit is verbind to Gelyke Indiensneming en onderskryf die beginsels van Regstellende Aksie. Gestremde persone word derhalwe aangemoedig om aansoek te doen.