skip to content

Events
July 2020
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

By-laws

The following Swartland Municipality by-law information is currently available:

ALPHABETICAL INDEX OF BY- LAWS  (Afrikaans)

By-law relating to Public Nuisances (Summary) / Verordening insake Openbare Oorlaste (Opsomming)

1_ Waste Management By-law / Afvalbestuursverordening

2_ Disposal of Archives / Beskikking oor Argiewe

3_ Cemetery By-law / Begraafplaasverordening

4_ By-law relating to the submission of building plans / Verordening betreffende die indien van bouplanne

5_ By-law relating to Dilapidated Buildings and Unsightly and Objectionable Structures / Verordening insake Bouvallige Geboue en Onooglike en Aanstootlike Strukture

6_ Fire Safety By-law / Brandveiligheid Verordening

7_ Outdoor advertising and Signage By-law / Verordening insake Buitereklame en Advertensietekens

8_ Civil Defence Regulations / Regulasies insake Burgerlike Beskerming

9_ Civil Defence Regulations relating to Compensation for Physical Injuries, Death and Disability / Burgerlikebeskermingregulasies betreffende vergoeding vir Liggaamlike Beserings, Dood en Ongeskiktheid

10_P roperty Rates By-law / Verordening insake Eiendomsbelasting

11_ Electricity Supply By-law / Verordening insake Elektristeitsvoorsiening

12_ Financial By-law / Finansiƫle Verordening

13_ By-law relating to Events / Verordening insake Geleenthede

14_ Municipal Land Use Planning By-law / Verordening insake Munisipale Grondgebruikbeplanning

15_ By-law pertaining to the Control of the Yzerfontein Harbour Area / Verordening insake die Beheer oor die Yzerfontein Hawegebied

16_ Informal Trading By-law / Verordening insake Informele Handel

17_ By-law relating to Collections / Verordening insake Insamelings

18_ Credit Control and Debt Collection By-law / Kredietbeheer- en Skuldinvorderingsverordening

19_ Regulations for the Determination of Matters by Lot / Regulasies vir die Bepaling van Sake deur Loting

20_ Air Quality By-law / Verordening insake Luggehalte

21_ By-law relating to Boundary Walls and Fences / Verordening insake Mure en Heinings

22_ Nature and Environmental Conservation Regulations: Amendment / Natuur- en Omgewingbewaringsregulasies: Wysiging

23_ By-law relating to Control of Undertakings that sell Liquor to the Public / Verordening insake Beheer oor Ondernemings wat Drank aan die Publiek verkoop

24_ By-law relating to the Transfer of Municipal Capital Assets / Verordening insake Oordrag van Munisipale Kapital Bates

25_ Regulations relating to Public Garages / Regulasies insake Openbare Garages

26_ Public Amenities By-law / Verordening insake Openbare Geriewe

27_ By-law relating to Public Nuisances / Verordening insake Openbare Oorlaste

28_Not applicable / Nie van toepassing nie

29_ By-law relating to Roads and Streets / Verordening insake Paaie en Strate

30_ Parking Management By-law / Verordening insake Bestuur van Parkering

31_ Display of Posters and Banners / Vertoon van Plakkate en Baniere

32_Not applicable / Nie van toepassing nie

33_ By-law relating to Rules for the Conduct of Meetings / Verordening insake die Reƫls vir die Hou van Vergaderings

34_ Pounds By-law / Skutverordening

35_ By-law relating to the Distribution of Handbills / Verordening insake die Verspreiding van Strooibiljette

36_ Storm Water Management By-law / Verordening insake Stormwaterbestuur

37_ Tariff By-law / Tarieweverordening

38_ Telecommunication Infrastructure, installing of - / Telekommunikasie Infrastruktuur, installasie van -

39_ Filming by-law / Verfilming Verordening

40_  By-law pertaining to the Control of the Yzerfontein Fish Market / Verordening insake die Beheer oor die Yzerfontein Vismark

41_ By-law relating to Water Supply, Sanitation Services and Industrial Effluent / Verordening rakende Watervoorsiening, Sanitasiedienste en Nywerheidsuitvloeisel

Amendment/Wysiging

42_ By-law relating to Shop Trolleys / Verordening insake Winkeltrollies